من باز هم خواااااااااااابم مياد02.gif!!!!!!!!!!

باز هم من شب دير خوابيدم و باز هم صبح دير بيدار شدم و باز هم دير رسيدم به کلاس دکتر دانشگر و باز هم کلاس تشکيل نشد17.gif!!!!!!!!!!۱

/ 1 نظر / 4 بازدید
باران

دير ميخوابی،دير بيدار ميشی،دير ،دير، دير.... و همه اش بيداری. برای يه مدت خواب رو درياب.خواب دنيای فراموشيهاست