درست در لحظه ای که در دورترین نقطه ای، یکدفعه انگار روی سطح یه کره در جهت مخالف شروع به حرکت می کنی و اونوقت در نزدیک ترین جای ممکنی. نزدیک تر از من به من.

/ 1 نظر / 6 بازدید
dehghoon

حالا بر عكس!!!!......درست در لحظه اي كه در نزديكترين........اونوقت در دورترين جاي ممكني.....