زمان

گاهی اوقات خيلی خوبه که آدم از بند زمان رها بشه.
گاهی اوقات خيلی خوبه که آدم نگران اين نباشه که داره ديرش می شه.
خيلی خوبه که آدم از روی آفتاب بفهمه که الآن کيه.
گاهی خيلی خوبه که باتری ساعت آدم تموم بشه!!

/ 0 نظر / 6 بازدید