دو ساعت قبل از جنگ!

يكي دو روزه كه خونه ام. اينجا تقريبا همه اش حرف جنگ عراقه.امشب خونه عموم بودم. حرف اين بود كه قصرشيرين و بعضي شهرهاي مرزي تخليه شده اند و كلي نيرو تو منطقه خوابونده اند. فكر كنم قضيه كاملا جديه.مادربزرگم مي گفت امشب از دلهره خوابش نمي بره.الآن حدود دو ساعت تا پايان ضرب العجل وقت باقي مونده. خدا به خير بگذرونه

ولي با همه اين اوضاع آرامش خوبي برقراره.همون آرامشي كه روزهاي آخر تو تهران داشتم رو هنوز هم دارم.
راستي درختهاي باغچه ما هنوز جوونه نزده اند!

/ 0 نظر / 5 بازدید