دلم گرفته است
دلم گرفته است
به ايوان مي روم و انگشتانم را
بر پوست كشيده ي شب مي كشم
چراغ هاي رابطه تاريكند
چراغهاي رابطه تاريكند
كسي مرا به آفتاب
معرفي نخواهد كرد
كسي مرا به ميهماني گنجشك ها نخواهد برد
پرواز را به خاطر بسپار
پرنده مردني ست
 فروغ فرخزاد

/ 3 نظر / 2 بازدید
Saleh

پرنده‌ی ما زنده‌ است؛ اما پروازشو تا حالا نديديم! حالا ما بايد چی رو به خاطر بسپاريم؟ پرنده كه می‌گی می‌ميره؟ يا پروازشو که نديديم چی‌ هست؟

هنگامه

تو داری پرواز می کني، خودت خبر نداری. تازه اينطوری بهتره!

حميد

ذوقت ای بدک نيس ولی قلمت کم رنگه بيشتر سعی کن شايد يه روز مثل من نويسنده مشهوری بشی