کی گفته:

 عشق صدای فاصله ها است.

و فاصله هايی که غرق ابهامند!!

آشنايی، آشنايی، آشنايی. بدون هيچ هراسی. بدون هيچ بيمی.

که من هر لحظه منتظر شکار يک لحظه ی نو ام.

من هر لحظه به دنبال دريچه ای می گردم رو به آفتاب. رو به مهتاب. رو به دريا. رو به ستاره. رو به . . .

که معنا بيابد آفتاب و مهتاب و ستاره و دريا.

که حقيقت، چون خنکای نسيمی بازيگوش، از روزنی که من يافته ام، گونم ام را نوازش دهد.

..................................................................................................

ديروز بعد از ديدن يه آدم بزرگ( آدم بزرگی که سن چندانی نداشت )، هزار بار تو دلم گفتم : چقدر خوب که تو يه آدم بزرگ نيستی. چقدر خوب که حسابت ضعيفه. چقدر خوب که منو ياد شازده کوچولو می اندازی.

اصلا به خاطر همینه که. . . 

ديشب مهسا اومده بود پيشمون و می گفت اگه شازده کوچولو برگرده چی می شه و . . .

و من ياد خيلی چيزها افتادم.

ياد اين که اون شب ( عجب شبی بود )، حس می کردم همه دارن متهمم می کنن به  خيلی چيزها.

شازده کوچولو ها چقدر بايد مسوول گل ها باشن؟

همون بحث تکراری هميشه!

ولش کنين!! 

/ 2 نظر / 4 بازدید
انوش

روباه به شازده کوچلو گفت: تو اگر کسی را اهلی کنی مسئول آن خواهی بود!....شازده کوچولو با خود گفت:پس من مسئول گلم هستم!!!

باران

بهت گفته بودم،زندگی افتخار مبارزه اش رو به هر کسی نمیده.آدم بزرگها رو به حال خودشون بذار.بذار فکر کنن که خیلی زرنگند.بذار با حساب و کتاباشون سرگرم باشن.بذار... به مستوران مگو اسرار مستی حدیث جان مگو با نقش دیوار. چقدر خوشحالم که خوبی و داری وبلاگت رو منفجر میکنی.