پایان نامه

 

مثل داروی تلخی که باید بخوری!

تا آخر این هفته باید تایپ این مزخرفات پایان نامه تموم شه.

دماغتو بگیر و سر بکش!!

/ 6 نظر / 5 بازدید
بودونبود

سلام [گل]خیلی تصادفی آمدم وبلاگ خودم را دوباره نگاه کنم که دیدم [تعجب]خونه را اشتباهی آمدم [نیشخند]آخه وبلاگ منم زیر گنبده آما از نوع کبودش [چشمک]مثل اینکه تو هم امروز اعصاب نداری ها [ناراحت][ناراحت][گل][خداحافظ]دوست داشتی یه سری بزن

باران

نه خسته مژگان جونم....[ماچ]

Saleh

سلام. من خوبم. شما دو تا خوب هستید؟ دفاع کی است؟

ماندگار

خوبی خانم؟ خب این جام نوشین را سر بکش موفق می شی من می دونم

عاطفه

مثل روغن کرچکه . منم خوردم