رادیو روشن بود و مجری داشت بخش هایی از متن زیر رو می خوند. خیلی آشنا بود!
ای برادر! خداوند بی نهایت است و لامکان و بی زمان؛ اما به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو فرود می آید، و به قدر آرزوی تو گسترده می شود، و به قدر ایمان تو کارگشا می شود، و به قدر نخ پیر زنان دوزنده باریک می شود، و به قدر دل امیدواران گرم می شود...پدر می شود یتیمان را و مادر. برادر می شود محتاجان برادری را. امید میشود ناامیدان را. راه می شود گم گشتگان را. نور می شود در تاریکی ماندگان را. شمشیر می شود رزمندگان را. عصا می شود پیران را. عشق می شود محتاجان به عشق را...
 خداوند همه چیز می شود همه کس را. به شرط اعتقاد، به شرط پاکی دل؛ به شرط طهارت روح؛ به شرط پرهیز از معامله با ابلیس.
  بشویید قلب هایتان را از هر احساس ناروا! و مغزهایتان را از هر اندیشه خلاف و زبان هایتان را از هر گفتار ناپاک و دست هایتان را از هر آلودگی در بازار... و بپرهیزید از ناجوانمردی ها، ناراستی ها، نامردمی ها!چنین کنید تا ببینید که خداوند، چگونه بر سفره ی شما، با کاسه یی خوراک و تکه ای نان می نشیند و بر بند تاب، با کودکانتان تاب می خورد، و در دکان شما کفه های ترازویتان را میزان می کند و در کوچه های خلوت شب با شما آواز می خواند...
 مگر از زندگی چه می خواهید، که در خدایی خدا یافت نمی شود، که به شیطان پناه می برید؟ که در عشق یافت نمی شود، که به نفرت پناه می برید؟که در سلامت یافت نمی شود که به خلاف پناه می برید؟ قلب هایتان را از حقارت کینه تهی کنید و با عظمت عشق پر کنید. زیرا که عشق چون عقاب است. بالا می پرد و دور... بی اعتنا به حقیران ِ در روح.
 کینه چون لاشخور و کرکس است. کوتاه می پرد و سنگین. جز مردار به هیچ چیز نمی اندیشد. برای عاشق، ناب ترین، شور است و زندگی و نشاط.
  برای لاشخور، خوبترین، جسدی ست متلاشی...
       از سخنان ملا صدرا/ برگرفته از کتاب مردی در تبعید ابدی(نادر ابراهیمی)/
/ 2 نظر / 6 بازدید
نجيه

سلام. چه خوب که باز اومدی. ببين! تو فقط حق دار ي خودتو تنبيه کنی نه مارو پس لطفا بنويس. راستی اين متن تو کدوم بخش کتابه؟

سعيد

ميدانيد كه؟ تضادهاي دروني نادر ابراهيمي هم به تازگي توسط انتشارات روزبهان منتشر شده است. همينطور جلدهاي چهارم و پنجم برجاده‌هاي آبي سرخ او ...