شعر

هر چي تو ذهنم گشتم نتونستم يه شعر پيدا كنم كه به اندازه يه روز بهم انزژي بده ! يه شعري كه بهم بگه صبر چيز خوبيه! حافظ رو برداشتم، پر بود از غم و هجر يار و ...
من يه شعر شخصي مي خوام! يه شعري كه هيچ كس ديگه توش نباشه. يه شعري كه تمام امروز با خودم زمزمه كنم. كه سرپا بمونم.
چرا از اين شعرا تو ادبيات ما كم هست؟ يا وقتي بهشون احتياج داري پيدا نمي كني؟
از تابستون متنفرم، از اين روزهاي طولاني!

/ 2 نظر / 15 بازدید
baran

dishab khabeto mididam.tabestoon fasl e mozakhrafie,makhsoosan age vaziat e khoonaye sal e ayandat maloom nabashe .makhsoosan age hal e mamanet khoob nabashe,makhsoosan age garma roo a'sabet bashe, age keraye ha geroon bashan, age....

rasti , sher e shakhsi ro bayad khodet bara khodet begi