من يه خبری دارم!
دارم از هيجان می ترکم! ولی نبايد به کسی بگم!
چی کار کنم؟!!!!

/ 2 نظر / 5 بازدید
& احسان &

سلام . خوبی ؟ خب نمی خواد به کسی بگی که . اينجا بنويسش !! حالا در مورد چی هست . حس فوضوليم گل کرده !! ... بای بای