بعضي از لحظه ها مثل سياهچاله هستند.يكدفعه همه انرژي آدم رو تخليه مي كنند.
حالا بيا و فلسفه بباف كه...

/ 2 نظر / 5 بازدید
زهرا

بعضی از لحظه ها مثل معجزه هستند.يک دفعه آدم رو پر از انرژی مي کنند.

مژگان

خوش به حالت تو و عشق من و سرگرداني!