اسم جديد!

وقتي شروع كردم به وبلاگ نوشتن‎، حال و هوام با الآن خيلي فرق داشت. اونقدر همه چيز سنگين بود، اونقدر نفس كشيدن برام سخت شده بود كه دنبال جايي براي بيان قسمتي از اون سنگيني بودم.اين بود كه اسم وبلاگ اين شد.توي اين چهار سال و چند ماه كه از عمر وبلاگ نويسي من ميگذره، فكر ميكنم فقط همون چند ماه اول اسم وبلاگ با حال و هواي نوشتن من سازگار بود!
حالا ديگه اينجا برام يه گذرگاهه، شايد يه دفترچه خاطرات! شايد جايي براي اينكه خيلي از نوشتن دور نشم! و شايد يه پل براي ارتباط با دوستهاي دور و قديمي!
و اينكه فكر نميكنم اينجا فرم خاصي به خودش بگيره. يه جورايي گذري و نظري زير اين گنبد مينا.
                                                       زير گنبد مينا !

/ 0 نظر / 7 بازدید