تب

ديده ام گاهي در تب ماه مي آيد پايين
مي رسد دست به سقف ملكوت...

مي گفت تعجيل مكن و پيوسته بگو پروردگارا بر علم من بيفزاي.
و از جوانان كهف مي گفت كه به دعا گفتند پروردگارا بر ما زمينه رشد مهيا ساز.
و مي گفت ما آنها را از اين پهلو به آن پهلو مي گردانديم.

اي هفت گردون مست تو
ما مهره اي در دست تو

................................................................

براي اين كه زخمم چركي نشه بايد روش نمك بپاشم.
بايد آب نمك قرقره كنم.
چشم!

/ 1 نظر / 7 بازدید
باران

بمیرم که تب کردی!مواظب خودت باش. این جوونهای کهف هم ماجرایی دارن!...دستی که به این سو و آن سو میگرداند....یاد من هم باش