با من صنما دل يک دله کن  

گر سر ننهم آنگه گله کن. . .

 

ما را سری است با تو که گر خلق روزگار

دشمن شوند و سر برود هم بر آن سريم. . .

 

حيلت رها کن عاشقا، ديوانه ديوانه ديوانه شو. . .

 

راستی!

ليلا جونم! تولدت مبارک07.gif

/ 0 نظر / 5 بازدید