تا باد چنین بادا !

معشوقه به سامان شد٬ تا با چنین بادا  
کفرش همه ایمان شد٬ تا باد چنین بادا

ملکی که پریشان شد از شومی شیطان شد  
باز آن سلیمان شد تا باد چنین بادا

یاری که دلم خستی در بر رخ ما بستی  
غمخواره یاران شد تا باد چنین بادا

هم باده جدا خوردی هم عیش جدا کردی  
نک سرده مهمان شد تا باد چنین بادا

زان طلعت شاهانه زان مشعله خانه  
هر گوشه چو میدان شد تا باد چنین بادا

زان خشم دروغینش زان شیوه شیرینش  
عالم شکرستان شد تا باد چنین بادا

شب رفت صبوح امد٬ غم رفت فتوح امد  
خورشید درخشان شد٬ تا باد چنین بادا

از دولت محزونان وز همت مجنونان  
آن سلسله جنبان شد تا باد چنین بادا

عید آمد و عید آمد٬ یاری که رمید آمد  
عیدانه فراوان شد٬ تا باد چنین بادا

ای مطرب صاحب دل در زیر مکن منزل  
کان زهره به میزان شد تا باد چنین بادا

درویش فریدون شد هم کیسه قارون شد  
همکاسه سلطان شد تا باد چنین بادا

آن باد هوا را بین ز افسون لب شیرین  
با نای در افغان شد تا باد چنین بادا

فرعون بدان سختی ٬ با آن همه بدبختی  
نک موسی عمران شد٬ تا باد چنین بادا

آن گرگ بدان زشتی ٬ با جهل و فرا مشتی  
نک یوسف کنعان شد ٬ تا باد چنین بادا

شمس الحق تبریزی ٬ ازبس که در آمیزی  
تبریز خراسان شد ٬ تا باد چنین بادا

از اسلم شیطانی٬ شد نفس تو ربانی  
ابلیس مسلمان شد ٬تا باد چنین بادا

آن ماه چو تابان شد کونین گلستان شد  
اشخاص همه جان شد تا باد چنین بادا


بر روح برافزودی تا بود چنین بودی  
فر تو فروزان شد تا باد چنین بادا

قهرش همه رحمت شد زهرش همه شربت شد  
ابرش شکرافشان شد تا باد چنین بادا

از کاخ چه رنگستش وز شاخ چه تنگستش  
این گاو چو قربان شد تا باد چنین باد

خاموش که سرمستم٬بر بست کسی دستم  
اندیشه پریشان شد ٬ تا با چنین بادا

امروز یه روز عجیبه! یه روز فوق العاده.
روزی که دو تا موجود زنده به خونه ما اضافه شده، دو تا ماهی قرمز کوچولو!
روزی که سبزه ها بوی نو شدن می دن. 
روزی که اولین شکوفه شهر رو دیدم! درخت آلبالوی دم در مجتمع خودمون!
روزی که دارم برای چیدن اولین سفره هفت سین دو نفره مون تو خونه خودمون نقشه می کشم.
روزی که بی هوا یه شماره رو می گیرم و اون طرف خط نجیه ی خودم جواب می ده!
روزی که ناهید داره از مناسبت های سال جدید می گه و لباسی که باید بدوزه!
روزی که هوا هم ابره و هم آفتاب.
روزی که آرامش برقراره و من با فنجان چای تو دستم دارم جبر می خونم!!
روزی که روز رحمة للعالمین ه.


عید شما مبارک!  

  
نویسنده : هنگامه ; ساعت ۳:٢۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٧
تگ ها :